فوری/ قیمت خودرو از دلار جلو زد؟

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65946977/%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%2F-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%B2%D8%AF%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری