تهران 1.5 میلیون جای پارک خودرو کم دارد/ تهرانی ها به طور متوسط 20 دقیقه دنبال جایی برای پارک هستند

منبع خبر: محیا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65759892/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2F-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری