ایجاد اشتغال و کاهش آلودگی هوا با دفع خودروهای فرسوده

متاسفانه شایعه ای منتشر شد مبنی بر اینکه دارندگان خودروهای فرسوده می توانند خودرو وارد کنند. بر همین اساس مردم به خرید خودروهای فرسوده تشویق شدند به این امید که بتوانند خودروهای خارجی وارد کنند.

اما واقعیت این است که برای واردات خودرو، ارائه گواهی اسقاط الزامی است. قیمت گواهی اسقاط هر خودرو 35 میلیون تومان است و مردم باید نیمی از این مبلغ را پرداخت کنند. بدین ترتیب می توانند گواهی اسقاط بگیرند و با مبلغ 17 میلیون و 500 هزار تومان خودرو وارد کنند. برای این منظور افراد می توانند با مراجعه به مراکز سقط جنین، گواهی سقط جنین را خریداری کنند.

در حال حاضر 40 هزار گواهی اسقاط داریم که با این تعداد گواهی می توانیم حدود 80 هزار دستگاه خودرو وارد کشور کنیم. بنابراین نگرانی در این زمینه وجود نخواهد داشت. طبق برنامه ریزی ها قرار است حداکثر 100 هزار خودرو وارد کشور شود. بنابراین تنها 20 هزار گواهینامه خودرو که بتوانیم تولید و عرضه کنیم، کم داریم. تا پایان سال 10000 خودرو دیگر اسقاط می شود.

مقررات هنوز به وضوح روشن نشده است. 50 درصد گواهی اسقاط برای واردات خودروهای خارجی کافی است. همانطور که اشاره کردیم کمبودی در گواهی اسقاط وجود ندارد و در صورت عدم وجود گواهی اسقاط 1.5 درصد قیمت خودرو به صندوق ملی سازمان محیط زیست واریز می شود. این مبلغ صرف ارائه تسهیلات برای خرید خودرو داخلی می شود.

باید برای اسقاط خودروهای فرسوده تسهیلاتی اندیشید تا مالکان ترغیب شوند تا از شر آنها خلاص شوند. متأسفانه همه اقدامات تنبیهی است. هر خودروی فرسوده روزانه 132 هزار تومان بیشتر از خودروی نو مصرف سوخت (بنزین) دارد. این در حالی است که یک خودروی فرسوده سالانه 50 میلیون لیتر بنزین اضافی مصرف می کند.

خودروهای فرسوده باید برای کاهش تصادفات، ایجاد اشتغال و کاهش آلودگی هوا دور ریخته شوند. به طور غیررسمی بخشی از آئین نامه ای که هنوز به تصویب نرسیده بود اعلام شد که بازار را داغ کرد.

این شایعه داشتن خودروی فرسوده برای واردات خودرو باعث شد تا مردم تصور کنند با داشتن خودروی فرسوده می توانند خودرو وارد کنند به همین دلیل قیمت خودروهای فرسوده به یکباره افزایش غیر واقعی پیدا کرد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245913/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری