اولین صندوق سرمایه گذاری بخش خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با نماد “بهینورو”

تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی برای اشتراک 495000000 واحد می باشد.

بر اساس این گزارش، صندوق نوعی از صندوق سرمایه گذاری دارایی است که بخش قابل توجهی از پرتفوی سهام خود (بیش از 70 درصد) را به یک صنعت خاص اختصاص می دهد.

در واقع، یک صندوق بخش به طور انحصاری در یک صنعت خاص سرمایه گذاری و فعالیت می کند.

بنابراین، هر صندوق باید با صنعت آشنا شده و اساسنامه خود را تدوین کند.

بر این اساس، صندوق باهینورو نیز منحصراً بر روی سهام سازندگان خودرو و قطعات یدکی فعالیت خواهد کرد.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245916/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری