30 درصد سرقت های مشهد مربوط به داخل و قطعات خودرو است | فرمانده

– سردار محمد کاظم تقوی، عصر امروز، 21 آذرماه در مراسم بهره برداری از پارکینگ هوشمند هشت آباد مشهد اظهار کرد: امروز شاهد هستیم برای تکریم زائران و مجاوران خدماتی توسط خادمان شهر ارائه می شود.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی افزود: نزدیک به 30 درصد سرقت های مشهد مربوط به داخل و قطعات خودرو است و اگر این خودروها در پارکینگ قرار گیرند دغدغه های زائر و مجاور کاهش می یابد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: نزدیک به 30 درصد سرقت های مشهد مربوط به داخل و قطعات خودرو است و اگر این خودروها در پارکینگ قرار گیرند دغدغه های زائر و مجاور کاهش می یابد.

افتتاح این پارکینگ از دو جنبه اهمیت دارد یکی از باب امنیت و دیگری رفاه همشهریان.

تقوی ضمن اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص خدمت به مردم، گفت: لذا از این فرمایش نتیجه میگیریم که ما نیز در عرصه خدمت می توانیم کارهایی انجام دهیم که در طول تاریخ و برای شهر مشهد ماندگار باشد؛ این فرصت برای شورا و شهرداری بی بدیل خواهد بود؛ این هماهنگی و همکاری بین مسئولان و مدیریت شهری بی سابقه بوده است و امیدواریم بتوانیم در همه ع


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65988842/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

هر خودرویی که در پارکینگ قرار بگیرد در بخش امنیت سرقت ها را کاهش خواهد داد.

وی ادامه داد: با این پروژه علاوه بر اینکه در رفت و آمد تسهیل می شود، آرامش را ملاحظه خواهیم کرد.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری