30 درصد سرقت های مشهد مربوط به داخل و قطعات خودرو است | فرمانده

هر خودرویی که در پارکینگ قرار بگیرد در بخش امنیت سرقت ها را کاهش خواهد داد.

تقوی ضمن اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص خدمت به مردم، گفت: لذا از این فرمایش نتیجه میگیریم که ما نیز در عرصه خدمت می توانیم کارهایی انجام دهیم که در طول تاریخ و برای شهر مشهد ماندگار باشد؛ این فرصت برای شورا و شهرداری بی بدیل خواهد بود؛ این هماهنگی و همکاری بین مسئولان و مدیریت شهری بی سابقه بوده است و امیدواریم بتوانیم در همه ع


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65988842/%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%88-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

وی ادامه داد: با این پروژه علاوه بر اینکه در رفت و آمد تسهیل می شود، آرامش را ملاحظه خواهیم کرد.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی افزود: نزدیک به 30 درصد سرقت های مشهد مربوط به داخل و قطعات خودرو است و اگر این خودروها در پارکینگ قرار گیرند دغدغه های زائر و مجاور کاهش می یابد.

– سردار محمد کاظم تقوی، عصر امروز، 21 آذرماه در مراسم بهره برداری از پارکینگ هوشمند هشت آباد مشهد اظهار کرد: امروز شاهد هستیم برای تکریم زائران و مجاوران خدماتی توسط خادمان شهر ارائه می شود.

فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: نزدیک به 30 درصد سرقت های مشهد مربوط به داخل و قطعات خودرو است و اگر این خودروها در پارکینگ قرار گیرند دغدغه های زائر و مجاور کاهش می یابد.

افتتاح این پارکینگ از دو جنبه اهمیت دارد یکی از باب امنیت و دیگری رفاه همشهریان.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری