270 میلیون وام 3 ساله خرید پژو 207 صفر و کارکرده از همراه مکانیکپیش از آن که با خواندن تیتر این مطلب به فکر وام بانکی برای خرید 207 بیفتید، بگذارید بگوییم که وام بانکی نیست. اکثر بانک ها یا چیزی به عنوان وام خرید خودرو ندارند یا مبلغ وام خرید خودروی آن ها کفاف خرید خودرو با قیمت های فعلی را نمی دهد. – وامی که می خواهیم در مورد آن صحبت کنیم، …
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020617502561732608/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری