180 میلیارد تومان; پاداش پس انداز برای 8.5 میلیون مشترک خانگی

سخنگوی رسمی صنعت برق مصطفی رجبی مشهدی 56، 29 تیر 1403 هجری قمری گفت: امسال با اجرای طرح انرژی و اهدای جوایز ارزنده شامل 300 دستگاه خودرو، شرکت کنندگانی که هزینه های خود را کاهش دادند به عنوان در دو سال گذشته، پاداش پس انداز پرداخت خواهد شد. – مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی رسمی صنعت برق گفت: امسال با اجرای کمپین با…
منبع خبر: جالب تر
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030448881448579072/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری