۳.۵ میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد

مشهدی گفت: تولید کنندگان به دنبال این موضوع هستند تا از اسقاط ۱۰۰ درصدی عبور کرده و با استفاده از قانون ساماندهی خودرو الباقی تولیدات داخلی را شماره گذاری کنند.  

به گفته رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط، حدود ۱۰ میلیون موتورسیکلت ،۳/۵میلیون خودرو ۲۵۰ هزارخودرو دیزلی فرسوده در کشور وجود دارد که از این تعداد چیزی بالغ بر ۱/۳خودرو در تهران و حومه تردد دارند.

به گفته او، علی رغم استمرار تولید خودرو،‌ اما اسقاط خودرو درگیر و دار نامه نگاری هاست.

مشهدی شریف رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط گفت: ۱۰ درصد از میزان فروش خودرو های تولید داخل به مالکان خودرو‌های فرسوده تخصیص می‌یابد، اما قرار است در مجلس این طرح تصویب شود که این عدد از ۱۰ به ۲۰ درصد برسد.

به گفته رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودرو‌های فرسوده، افرادی که دارای خودروی فرسوده هستند، مشمول این طرح خواهند بود. لذا می‌توانند از این پس در طرح فروش خودرو، ثبت‌نام کنند و به شرط برنده شدن کد ثبت‌نامی این افراد، از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت استعلام خواهد شد.

 


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65659934/%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

او گفت: در گذشته مراکز اسقاط، به تولیدکنندگان گواهی اسقاط می‌فروختند که تولید کننده اعم از خودروساز و موتورسیکلت ساز بعد از گرفتن این گواهی، خودرو یا موتورسیکلت‌های تولیدی را می‌توانست شماره گذاری کند. براین اساس به ازای تولید یک موتورسیکلت باید یک گواهی اسقاط ارائه می‌شد.

۳.۵ میلیون خودرو فرسوده در کشور وجود دارد

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری