گرانی خودرو نتیجه عرضه قطره چکانی خودروسازها/ بازار کماکان چشم انتظار خودروهای وارداتی

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65383245/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%87-%DA%86%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%2F-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B4%D9%85

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری