گرانی بی پایان خودروها، رییسی را روانه وزارت صمت کرد

منبع خبر: دنیای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66168292/%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%8C-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری