کیف دوباره مشکل ساز شد!


دردسرهای خودروسازان هفت سال پیش که توسط تامین کننده ای خاص از ژاپن برای کیسه هوا به وجود آمده بود، در تاریخ صنعت خودرو ثبت شد و اکنون این بخش ایمنی دوباره به حاشیه رفته است و به نظر می رسد اگر مشکل به وجود آمده باشد. چیزی جدی است، این بار شاهد قربانیان جدیدی در این زمینه خواهیم بود. البته قربانیان این بار آمریکایی ها هستند نه ژاپنی ها.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/245960/%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری