کیفیت یک مسئولیت همگانی است

موحد با اشاره به نقش خودروسازان در تعیین استاندارد‌های کیفی یک قطعه گفت: کاربری یک قطعه توسط خودورساز تعریف می‌شود. قطعه سازان متناسب با نیاز‌های خودروسازان قطعه را طراحی و تولید می‌کنند؛ بنابراین سهم خودروسازان در زنجیره ساخت یک قطعه سهم بسزایی است. هر چند نمی‌توان مرز مشخصی بین عوامل موثر در زنجیره تولید خودرو در نظر گرفت.

در همین رابطه با مجید موحد معاون کیفیت شرکت کروز گفت‌و گویی را ترتیب دادیم که در ادامه می‌خوانید:

معاون کیفیت شرکت کروز با تاکید بر اینکه قطعه با کیفیت نتیجه احساس مسئولیت تمامی مراحل زنجیره تولید یک قطعه است، گفت: نباید در کیفیت بین بخش‌های مختلف خط کشی شود. کیفیت یک مسئولیت همگانی است. خودروساز از قطعه ساز جدا نیست.

معاون کیفیت کروز در پاسخ سوالی در خصوص الزامات تولید کالای با کیفیت گفت: شاخص‌های کیفی در مرحله مهندسی تعریف و در فرآیند تولید کیفیت متولد می‌شوند و نتیجه آن نیز در دست مشتری به ظهور می‌رسد؛ بنابراین در تولید یک قطعه مطلوب مهندسی نقشی اساسی دارد. بر همین اساس دانش فنی اهمیت بسیار زیادی دارد.

موحد در پاسخ به سوالی که «چطور کیفیت قطعه سازان ایرانی می‌تواند در بازار‌های دنیا رقابت کند؟» گفت: برای تولید محصولی در تراز جهانی باید فرآیند‌ها بهبود پیدا کنند. مواد اولیه و تجهیزات تولیدی باید به گونه‌ای باشند که بهترین عملکرد را بدهند. می‌بایست فرآیند تولید محصول مدرن شود تا خطا‌های فردی کاهش پیدا کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65604330/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی در همین رابطه افزود: خودروسازان شاخص دنیا تیم‌های مهندسی چند هزار نفره دارند که مسئولیت آن‌ها مطالعه فرآیند‌های تولید است. آن‌ها وظیفه دارند تا قطعات را به گونه‌ای طراحی کنند تا بهترین عملکرد را داشته باشند. روشن است اگر این فرآیند به درستی تعریف نشود، محصول با کیفیت تولید نخواهد شد.

وی در خصوص اینکه «مشتریان چه قطعاتی را با کیفیت می‌دانند؟» گفت: اگر افراد عادی را مصرف کننده نهایی و انتهای زنجیره مشتریان قطعه سازی بدانیم، مشتری نهایی انتظار دارد قطعه بادوام باشد تا هزینه اضافی به او تحمیل نگردد.

به گزارش نبض بازار، برخی شرکت‌های ایرانی با توسعه توان مهندسی و دانش خود به استاندارد‌های ساخت قطعات خودرویی دست پیدا کردند. در این میان شرکت کروز نه تنها موفق به تامین بخش اعظمی از نیاز خودروسازان ایرانی شده است بلکه با حضور پررنگ خود در نمایشگاه قطعات خودرویی مسکو (روسیه) نشان داد این شرکت می‌تواند با رقبای سرسخت چینی و ترک خود رقابت کند.

خودروساز‌ها سهم مهمی در تعریف نیازمندی برای یک قطعه دارند. در دنیا پروژه‌های خودروسازی با همکاری مشترک قطعه سازان اجرا می‌شود و این دو از یکدیگر تفکیک نمی‌شوند.

مجید موحد معاون کیفیت شرکت کروز در پاسخ به این سوال که «در قطعه سازی کیفیت چه معنا و مفهومی دارد؟» گفت: کیفیت در قطعه سازی با میزان انطباق پذیری قطعه با نیازمندی خودروساز ارتباط دارد. برای عملکرد مناسب خودرو باید مجموعه‌ای از قطعات به نحوی کار کنند که خودرو در مجموع عملکرد صحیح و مطلوب را ارائه دهد.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری