کیفیت هوای تهران در اولین شنبه پاییز | – براساس اعلام شرکت

البته کاهش تندی باد در طول روز از پراکندگی آلاینده ها جلوگیری خواهد کرد.

– براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در صبح امروز با توجه به عدم وزش باد مؤثر و انباشت آلاینده ها طی ساعات گذشته و افزایش تردد خودروها در نخستین روز هفته، کیفیت هوا در بیشتر مناطق پرتردد در محدوده ناسالم برای گروه های حساس قرار خواهد گرفت.

5 میکرون با میانگین 99 بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول قرار داشت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص هم اکنون ذرات معلق کمتر از 2.

حاکمیت جو نسبتا آرام در طول روز پراکندگی آلاینده ها را محدود خواهد کرد.

همچنین با افزایش نسبی ترافیک شامگاهی تا اواخر وقت یکشنبه، افزایش غلظت ذرات معلق و برقراری وضعیت ناسالم برای گروه های حساس در برخی مناطق پرتردد پیش بینی می شود.

حاکمیت جو نسبتا آرام همراه با افزایش نسبی ترافیک شامگاهی تا اواخر وقت شنبه سبب افزایش غلظت ذرات معلق و کاهش کیفیت هوا در مناطق پرتردد خواهد شد.

با توجه به احتمال وزش باد مؤثر تا صبح فردا و کاهش تردد خودروها در روز تعطیل تا حدودی از میزان غلظت ذرات معلق کاسته خواهد شد و بهبود کیفیت هوا در بیشتر مناطق را در پی خواهد داشت.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، بر اساس پیش بینی های انجام شده در شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، در صبح امروز با توجه به عدم وزش باد مؤثر و انباشت آلاینده ها طی ساعات گذشته و افزایش تردد خودروها در نخستین روز هفته، کیفیت هوا در بیشتر مناطق پرتردد در محدوده ناسالم برای گروه های حساس قرار خواهد گرفت.

آلاینده شاخص هوای پایتخت طی 24 ساعت گذشته نیز ذرات معلق کمتر از 2.

کلید واژه ها: ناسالم برای گروه های حساس – کیفیت هوا – گروه های حساس – انباشت آلاینده ها – افزایش – آلاینده ها – آلاینده – کیفیت – تردد خودروها – کنترل کیفیت – افزایش تردد – هوای تهران – ناسالم – صبح امروز – تردد – تهران – مناطق – خودروها – کیفیت هوای شهر – وزش باد – نخستین – قرار – گروه – حساس – هوای – حاکمیت – غلظت آلاینده – آلاینده ازن – گذشته – امروز


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65118549/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2

همچنین تولید و افزایش غلظت آلاینده ازن ناشی از افزایش دما در ساعات بعدازظهر سبب برقراری وضعیت ناسالم برای گروه های حساس در برخی مناطق خواهد شد.

5میکرون با میانگین 99 و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری