کیفیت در خودروهای قدیمی قابل ارتقا نیست/ لزوم حرکت به سمت تولیدات جدید

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65685203/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%2F-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری