کیفیت خودرو و قیمت آن را با هم می بینیم

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه باید استانداردهای کیفیت و قیمت را در کنار هم در نظر گرفت، گفت: به خودروسازان گفتیم کیفیت حداقلی است که مردم انتظار دارند و این درخواست را از خودروسازان داریم اما باید به آنها بدهیم. فرصت – به گزارش کارابهار نیوز به نقل از رهبر بازار عباس علی آبادی…
منبع خبر: کسب و کار نیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020616692264452096/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری