کیفیت تولید خودرو در کشور مناسب نیست/ شرایط و تعرفه های خاصی برای واردات وجود دارد

منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64818028/%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری