کنایه سنگین صدا و سیما را برای خودروسازان می بیند: با بزاق…

مجری برنامه شبکه افق با انتقاد از خودروسازان داخلی گفت: با آب دهان یک ریسمان به خودرو می چسبانند و همان خودرو را به قیمت بالاتر می فروشند. –
منبع خبر: الخبرآنلاین
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020630398675341312/%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%AF-%26%23124%3B-%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%3A-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A8

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری