کنایه تند آذری جهرمی: آذری جهرمی: مقصر همه چیز فضای منحوس مجازی ستآذری جهرمی به اظهارات علی مروی، کارشناس اقتصاد درباره ریشه گرانی ها واکنش نشان داد. – آذری جهرمی در واکنش به اظهارات علی مروی، کارشناس اقتصادی که معتقداست گرانی ها ریشه در مصوبات دولت دارد نوشت: نحوه ی حذف ارز 4200 سفره ی مردم نیازمند را کوچک تر کرد و نحوه ی واردات خودرو، …
منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020615592582604800/%DA%A9%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C%3A-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C%3A-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری