کسب درآمد یک میلیارد تومانی از یارانه خرید خودرو

طرح پذیرش بانک ملی ایرانیان در راستای حمایت از کسب و کار، پاداش های ارزنده ای را برای دارندگان دستگاه های کارتخوان پرداخت در نظر گرفت. – آرمان ملی آنلاین – به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دارندگان دستگاه های کارتخوان پرداخت بانک ملی ایران می توانند حداقل …
منبع خبر: آرمان ملی
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030320477413507072/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری