کدام خودروها راحت تر دزدیده می شوند؟

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011228416491718656/%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری