کاهش 23 میلیون تومانی 206 طی یک روز

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011247619845124096/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری