کاهش 15 درصدی قیمت خودروها در بازار آزاد/ محدودیت عرضه خودروساز باید برطرف شود

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66457950/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%2F-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری