کاهش انتظاری در تولید خودرو در این ماه

با بررسی وضعیت شاخص های صنعت خودرو و قطعات آن از دیدگاه مدیران خرید (الشامخ) مشخص می شود که با وجود افزایش موجودی این صنایع، انتظارات برای تولید خودرو در این ماه کاهش یافته است. – بررسی موردی شاخص ها و قطعات صنعت خودرو از دیدگاه مدیران خرید (الشامخ) نشان می دهد…
منبع خبر: الحدث 24
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020723642692638720/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری