کاهش آلودگی ازن در پایتخت در گرو کنترل آلودگی صنایع و پالایشگاه های نفت است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: منابع تولید ازن به ویژه ترکیبات آلی فرار ناشی از فعالیت صنایع، پتروشیمی ها و پالایشگاه ها باید کنترل شود و برای حفاظت از لایه ازن در برابر اشعه ماوراء بنفش برنامه ریزی شود. نیز باید اجرا شود.

منبع این آلاینده منابع متحرک مانند خودروها و منابع ثابت است.

در واقع، اکسیدهای نیتروژن و ترکیبات آلی فرار که باعث تشکیل آلاینده های ثانویه ازن می شوند، از منابع متحرک و سوخت های فسیلی منشا می گیرند.

ایرج حشمتی و درباره راهکارهای کاهش این آلاینده خطرناک؛ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به تسنیم گفت: ازن یک آلاینده ثانویه است و به طور مستقیم آلاینده استاندارد نیست، بلکه از واکنش هایی که تحت تأثیر اشعه ماوراء بنفش خورشید رخ می دهد، ایجاد می شود.

به همین دلیل می توان مشاهده کرد که در بسیاری از روزهای تابستان که شرایط آب و هوایی تمیز است و سایر آلاینده ها از جمله پ.

M2.

5 و ص.

10 متر در شرایط مساعد اما ازن هوای تهران را آلوده کرد.

وی تصریح کرد: باید منابع تولید ازن به ویژه ترکیبات آلی فرار ناشی از فعالیت صنایع، پتروشیمی و پالایشگاه ها را کنترل کنیم و باید برنامه های حفاظت از لایه ازن در برابر اشعه ماوراء بنفش اجرا شود زیرا این دو موضوع به هم مرتبط هستند. . .

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020638727083708416/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A2%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری