چین؛ استاد تمام کاسبی از تحریم

پس از وقوع منازعات نظامی میان روسیه و اوکراین و شروع موج تحریم های بین المللی علیه کشور روسیه، چین بار دیگر با افزایش سهم خود از بازار خودرو این کشور به جهانیان ثابت کرد که لقب بزرگ‌ترین کاسب تحریم از آن اوست.

دومین اقتصاد دنیا تاکنون ثابت کرده است که در تجارت با کشور های تحریم شده تخصص قابل توجهی دارد و گواه این موضوع نیز بازار خودرو ایران است. اما قدرت نمایی چین در عصر تحریم تنها مختص به ایران نبود.

 


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66032133/%DA%86%DB%8C%D9%86%D8%9B-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری