چرا دولت رئیس جمهور به طور غیرمستقیم از افزایش قیمت خودرو در بازار حمایت می کند؟

تناقض عجیب دولت بی‌حقوق در نداشتن و نداشتن ارز برای واردات یا نداشتن، انتقادات شدیدی را نسبت به ماهیت سیاست‌گذاری در دولت آقای ابراهیم رئیسی به همراه داشته و گمانه‌زنی‌ها را افزایش داده است. میانگین قیمت نفت در دو سال اول دولت رئیس جمهور بیش از دو برابر میانگین قیمت نفت در دو سال است.
منبع خبر: گوردون نیوز
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020621991364243456/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری