چرا برخی آمبولانس های اورژانس پلاک ندارند؟

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011245887726909440/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%BE%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری