پلیس هشدار داد: مراقب کلاهبرداری جدید حین خرید خودرو باشید

منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020439619783084032/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%3A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری