پایان فروش خودروهای خارجی اموال تملیکی | مدیرعامل سازمان

سید عبدالمجید اجتهادی در جلسه ای با حضور نمایندگان دستگاه های قضایی، نظارتی و اجرایی، ضمن تشکر از رؤسای قوای مجریه و قضاییه که از انبارهای نگهداری این خودروها بازدید کرده و دستورات اکیدی صادر کردند، اظهار داشت: پس از دستور فروش مقام قضایی فرایند اجرایی مزایده فروش آغاز شد و درنهایت 982 خودرو پس از تشریفات قانونی به مزایده گذاشته شدند.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت:965 خودرو به ارزش 2 هزار و 813 میلیارد تومان به فروش رفت که متوسط رشد قیمت های پیشنهادی 85 درصد بوده است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه بیش از 13 هزار نفر در این مزایده فوق العاده شرکت کردند، تصریح کرد: 965 خودرو به ارزش 2 هزار و 813 میلیارد تومان به فروش رفت که متوسط رشد قیمت های پیشنهادی 85 درصد بوده است.

بیشتر بخوانید: آخرین مهلت شرکت در مزایده خودروهای خارجی اموال تملیکی اعلام شد ” وی با این توضیح که نیمی از مجموع متقاضیان ضمانت نامه بانکی به ادارات کل اجرایی استان ها تحویل داده اند، ادامه داد: 1260 ضمانت نامه برابر ضوابط قانونی به دلیل نرسیدن اصل ضمانت نامه و یا مغایرت های اسنادی و اطلاعاتی ابطال شدند.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری موج به نقل از سازمان اموال تملیکی، نتایج مزایده فوق العاده شماره 565 خودروهای خارجی رسوبی با حضور نمایندگان دستگاه های قضایی و نظارتی در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام و برندگان مزایده مشخص شدند.

همچنین 17 دستگاه خودرو نیز به فروش نرفت.

کلید واژه ها: اموال تملیکی – فروش اموال – فروش – خودروهای خارجی – خودرو – اموال – مزایده – سازمان – خودروها – قضایی – نمایندگان – عبدالمجید اجتهادی – مدیرعامل – میلیارد تومان – دستگاه – آوری – نظارتی – خارجی – دستور – مقام قضایی – فوق العاده – عبدالمجید – هزار – حضور – پیشنهادی – خبرگزاری – برندگان – تشریفات – نگهداری – میلیارد


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65240860/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تعداد افراد نهایی شرکت کننده را 12 هزار و 72 نفر بیان کرد و گفت: متقاضیان و برندگان نهایی می توانند تمامی جزییات و اطلاعات مربوط این مزایده را از طریق سامانه ستاد الکترونیک دولت (ستاد) دریافت کنند.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری