ویدئو/ قطعی برق در سایپا منجر به افزایش قیمت خودرو می شود؟

حالا که برق شما تمام شده، قیمت خودرو را برای مدتی افزایش ندهید! –
منبع خبر: اقتصاد 24
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14030401387487035392/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%2F-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری