ویدئو/ حمله خبرگزاری دولت به مخبر به دلیل آلودگی هوا و واردات خودرو

منبع خبر: محیا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65989887/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%2F-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری