وضعیت بازار ملک در هفته اخیر چگونه بود؟/ جدول قیمت

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020502165393760256/%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%9F%2F-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری