وزیر صمت: خودرو تحویلی1403 به قیمت روز خواهد بود! | امروز لایحه

وزیر صمت درباره واردات خودرو نیز اظهار کرد: امروز لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب شد و به سرعت به مجلس ارسال می شود.

وی درباره قیمت خودرو تحویلی در سال1403، گفت: طبیعتاً تحویل خودرو با قیمت روز است، اما کسانی که خودرو خود را تغییر دهند، امسال تحویل می گیرند.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازایسنا، فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره تحویل خودرو در سال1403 اظهار کرد: برای بعضی خودرو ها تقاضا بیش از حد ظرفیت تولید است.

– فاطمی امین وزیر صمت وزیر صمت درباره قیمت خودرو تحویلی در سال1403، گفت: طبیعتاً تحویل خودرو با قیمت روز است، اما کسانی که خودروی خود را تغییر دهند، امسال تحویل می گیرند.

امروز لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب شد و به سرعت به مجلس ارسال می شود.

هفته آینده سامانه باز می شود و کسانی که خودرو آن ها تحویل1403 است می توانند خودروی خود را تغییر دهند.

وی خاطرنشان کرد: بازار خودرو دچار آشفتگی ناشی از تقاضا بیش از عرضه است خوشبختانه عرضه در سال گذشته روند بسیار خوبی داشته است، اما خودرو به کالای سرمایه ای تبدیل شده است و تقاضای سوداگرانه به خودرو اضافه شده است؛ بنابراین باید به خودرو اولویت دهیم که لایحه واردات خودرو کارکرده در دولت تصویب شد که در اولین جلسه مجلس طر


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020121006399367168/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA%3A-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C1403-%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%88%D8%AF%21

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری