وزیر اقتصاد: مسیر فعلی در خودروسازی داخلی مطلوب نیست/ تصدی گری دولت در خودروسازها کاهش می یابد

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65355931/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%3A-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%2F-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری