واگذاری 24 هزار دستگاه خودرو سایپا به متقاضیان طرح انجمن شباب

معاون بازاریابی و فروش سایپا از تحویل 24 هزار دستگاه خودرو سایپا به متقاضیان طرح خانواده و جوانان خبر داد. –
منبع خبر: خبرگزاری بازار
رتبه خبر: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020629489324754944/%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری