واکنش هیئت رقابت به گمانه زنی ها درباره افزایش قیمت خودرو

مدیر روابط عمومی شورای رقابت با انتقاد از اینکه طبق دستورالعمل قیمت گذاری خودرو، قرار نیست هر سه ماه یکبار قیمت خودرو افزایش یابد، گفت: در صورت افزایش قیمت خودرو، قیمت خودرو در سال جاری افزایش پیدا خواهد کرد.
منبع خبر: الخبرآنلاین
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020609190553987072/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری