واکنش فوری عضو کمیسیون انرژی مجلس به شایعه افزایش قیمت بنزین

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020406388731420672/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری