واکنش جنجالی شورای رقابت به آزادسازی قیمت خودروطبق قانون، شورای رقابت مسئولیت تنظیم گری بازار خودرو سواری را بر عهده دارد و در مصوبه 543 این شورا به صراحت نحوه عرضه خودرو مشخص شده است. – سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در پاسخ به این سوال که آیا امکان حذف سامانه یکپارچه خودرو و عدم عرضه خودرو در این …
منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020662678647044096/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری