واریز 3 هزار میلیارد تومان به خزانه دولت با فروش خودروهای قاچاق

منبع خبر: تحریریه
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65294067/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری