واردات خودرو های کارکرده حباب قیمتی خودرو را از بین می برد + فیلم

همچنین تقاضا برای خرید خودرو مصرفی شده و کسی به عنوان یک سرمایه روی خودرو سرمایه گذاری نخواهد کرد.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به موضوع واردات خودرو های کارکرده گفت: حباب قیمتی خودرو با این کار از بین می برد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در انتها گفت: با تولید 1.

قادری در ادامه گفت: واردات خودرو منحصر به دو شرکت خودروساز نبوده و اشخصاص و شرکت های مختلف می توانند این کار را انجام بدهند.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به موضوع واردات خودرو های کارکرده گفت: حباب قیمتی خودرو با این کار از بین می برد.

7 میلیون خودرو در سال و واردات خودرو، کلیه نیاز مصرفی داخل برطرف خواهد شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020519898141280256/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86

همچنین تقاضا برای خرید خودرو مصرفی شده و کسی به عنوان یک سرمایه روی خودرو سرمایه گذاری نخواهد کرد.

وی افزود: با واردات خودرو های کارکرده قطعا روند افزایش قیمت خودروی فعلی را نخواهیم داشت.

– واردات خودرو های کارکرده حباب قیمتی خودرو را از بین می برد + فیلم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد : با واردات خودرو های کارکرده قطعا روند افزایش قیمت خودروی فعلی را نخواهیم داشت.

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری