واردات خودرو مانعی ندارد/ پرداخت وام خرید لوازم خانگی ایرانی

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65764713/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%2F-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری