واردات خودرو جلوی زیاده خواهی خودروسازان را می گیرد

عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه واردات خودرو می تواند جلوی تخلفات خودروسازان و مطالبات مکرر آنها برای افزایش قیمت را بگیرد، گفت: امیدواریم وزیر صمت که مصمم به واردات خودرو نیز هست این موضوع را اجرایی کند. .

یکی از اعضای کمیته صنایع شورا گفت: اگر خودرو به درستی وارد نشود، خودروسازان به افزایش قیمت ادامه می دهند.

دهقانی درباره عدم تعیین قیمت خودروهایی مانند شاهین اتوماتیک و اطلسی که در طرح دوم سامانه یکپارچه فروش خودرو به فروش رفتند، گفت: قیمت این خودروها باید هر چه سریعتر مشخص شود. در کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز پیگیر این موضوع هستیم.

نماینده مردم ورزگان در شورای اسلامی افزود: اگرچه پیگیر این موضوع هستیم، اما سیاست ها باید به گونه ای باشد که خودروسازان نه تنها به دنبال افزایش قیمت باشند، بلکه مجبور به کاهش قیمت نیز برای جذب خود باشند. مشتری.

یکی از اعضای هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تلاش خودروسازان برای افزایش مجدد قیمت خودرو اظهار کرد: خودروسازان همواره این موضوع را مطرح می کنند و سالی چندین بار تقاضای افزایش قیمت دارند.

وی گفت: مجلس با تصویب قانون واردات خودروهای جدید و فرسوده زمینه افزایش عرضه خودرو را فراهم کرد

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020631119746482176/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری