واردات خودروهای حدود 10 هزار یورویی در اولویت اعلام شد

برای گزارش دادن «اخبار خودرو»مهدی الزغامی مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات خودروهای اقتصادی؛ وی گفت: اولویت وزارت حراست فقط واردات خودروهای اقتصادی است که قیمت آن به حدود 10 هزار یورو می رسد و در حال حاضر بسیاری از خودروهای وارداتی در همین بازه قیمتی قرار دارند.

به گفته الدغمی; در صورت رعایت استانداردهای زیست محیطی لازم، واردات خودرو با قیمت پایین مانعی ندارد.

وی با بیان اینکه وزارت امنیت واردات خودرو را تسهیل می کند، تصریح کرد: ابتدا واردکنندگان خودرو باید خودروهای معمولی وارد کنند و وزارت حراست با خودروهایی که قیمت آنها کمتر از 10 هزار یورو است به لحاظ زیست محیطی به شرکت های واردکننده در این زمینه کمک می کند. دوستانه. استانداردها کمتر است.

الدغمی با تاکید بر اینکه اولویت وزارت امنیت فقط واردات خودرو است، افزود: ابتدا باید بتوانیم خودرو وارد کنیم تا قیمت خودرو تعدیل شود و در مرحله بعدی به واردات خودروهای برقی و برقی روی بیاوریم. خودروهای هیبریدی

مدیر طرح واردات خودرو وزارت حراست افزود: درصد خودروهای وارداتی که قیمت مناسبی دارند بیشتر است. خودرویی که 5000 دلار قیمت داشته باشد اما استاندارد نباشد وارد نمی شود.

منبع: https://www.donyayekhodro.com/news/246075/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری