هیچ نیروگاهی در تهران مازوت استفاده نمی کند/نوسازی حمل و نقل عمومی برای کاهش آلودگی هوا

منبع خبر: عصر ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66031365/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%2F%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D9%84-%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری