هیچ اقدامی برای ارتقای ایمنی خودروهای داخلی صورت نگرفته

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020505794163236864/%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری