هشدار وضعیت قرمز برای تهران/ این افراد از خانه خارج نشوند

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اجتماعی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66039936/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%2F-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری