هشدار نارنجی هواشناسی برای پایتخت

این اداره مدیریت جهت کاهش تردد خودروها و در صورت نیاز کنترل فعالیت واحدهای صنعتی، اجتناب از تردد غیرضروری برای تمامی گروه‌ها و پرهیز از فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی در فضای باز را توصیه می‌کند.

هشدار نارنجی هواشناسی برای پایتختمنبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65714577/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری