هشدار مهم پلیس؛ ترفند خاص کلاهبرداری از فروشندگان خودرو

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: حوادث


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66205847/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%9B-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری