هشدار مقامات امنیتی به نتانیاهو: اسراییل تصمیم گرفته از طریق خودکشی نابود شود!

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: بین الملل


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020108241334636544/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%3A-%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری