هشدار درباره پارکینگ شدن خیابان ها/ راه حل چیست؟

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65446409/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%2F-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F

توسط ساندرو موناری

ساندرو موناری